Gebruikersvoorwaarden MijnHypotheek van a.s.r.

Gebruikersvoorwaarden MijnHypotheek van a.s.r.

Wat is MijnHypotheek?

MijnHypotheek is een beveiligde online omgeving waarin u als Klant op elk moment toegang heeft tot een aantal van uw persoonlijke hypotheekgegevens. Op MijnHypotheek vindt u belangrijke informatie over uw lening. Zo krijgt u meer inzicht in uw lening en kunt u gemakkelijk een aantal aanpassingen voor uw lening online regelen.

Waarvoor gebruikt u MijnHypotheek?

In MijnHypotheek kunt u:

Hoe krijgt u de eerste keer toegang tot MijnHypotheek?

U krijgt toegang tot MijnHypotheek via de website van a.s.r. Via https://www.asr.nl/mijnhypotheek komt u op de beveiligde en afgeschermde MijnHypotheek omgeving.

Om de eerste keer toegang te krijgen tot MijnHypotheek, heeft u uw leningnummer en een toegangscode nodig. Uw leningnummer vindt u op uw leningoverzicht. Zodra uw lening in onze administratie staat, krijgt u van ons een brief met deze toegangscode. Hiermee kunt u een account maken.

Om een account te maken heeft u een e-mailadres nodig. Dit e-mailadres is uw gebruikersnaam. Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Behalve een e-mailadres en wachtwoord heeft u ook een mobiele telefoon nodig waarop u een inlogcode via sms krijgt. Uiteraard heeft u ook uw leningnummer nodig.

Hoe beveiligt a.s.r. uw gegevens?

a.s.r. vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom werken wij met een dubbele toegangsbeveiliging, te weten uw wachtwoord en een inlogcode via sms.

a.s.r. behandelt en gebruikt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

Uitgebreide informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen, vindt u terug op https://www.asrnederland.nl/privacyverklaring.

Voor het gebruik van MijnHypotheek gelden deze Gebruikersvoorwaarden. Voordat u een account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord als u een account maakt.

1. Begrippen

In deze voorwaarden staan een aantal begrippen. Hieronder leggen we uit wat deze betekenen:

 1. Algemene hypotheekvoorwaarden: de voorwaarden die gelden voor een lening die ASR Levensverzekering N.V. aanbiedt.
 2. Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden voor het gebruik van MijnHypotheek op internet en/of de app van MijnHypotheek.
 3. a.s.r.: ASR Levensverzekering N.V. statutair gevestigd te Utrecht.
 4. Klant: de persoon die MijnHypotheek van a.s.r. gebruikt.
 5. MijnHypotheek: de toegang tot de persoonlijke hypotheekgegevens en de mogelijkheid om met elektronische hulpmiddelen die hypotheekgegevens aan te passen.

2. Algemene bepalingen

 1. Voor het gebruik van MijnHypotheek gelden deze Gebruikersvoorwaarden.
 2. Als één van de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden in strijd met de wet is of nietig is, blijven de overige bepalingen in stand.
 3. Wat in de administratie van a.s.r. staat, is juist, tenzij de Klant bewijst dat dit niet zo is.

3. Communicatie

 1. Alle communicatie vindt plaats in het Nederlands.
 2. De Klant gaat akkoord met elektronische communicatie via MijnHypotheek.

4. Verplichtingen van de Klant

 1. Om MijnHypotheek te kunnen gebruiken moet de Klant geschikte apparatuur en een verbinding met internet hebben.
 2. Systeemeisen: voor een goed gebruik van MijnHypotheek is het noodzakelijk dat het systeem van de Klant aan de volgende eisen voldoet:
  1. Het systeem heeft het meest recente en bijgewerkte besturingsprogramma.
  2. Het systeem heeft een Firewall en bijgewerkte antivirussoftware.
  3. Het systeem heeft een beveiligde draadloze verbinding.
 3. De Klant is verplicht een aanpassing van zijn gegevens zo snel mogelijk door te geven.
 4. De Klant is verplicht aanwijzingen over de apparatuur en/of beveiligingsmaatregelen die hij gebruikt op te volgen.
 5. De Klant is verplicht te controleren of de toegang tot MijnHypotheek plaatsvindt in een beveiligde omgeving. De Klant checkt of de webpagina begint met: https://...........

5. Toegang en gebruik

 1. Voor de toegang en het gebruik van MijnHypotheek krijgt u van a.s.r. een inlogcode. Elke keer als u opnieuw inlogt, krijgt u op uw mobiel een sms met een nieuwe inlogcode.
 2. Deze inlogcode is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. De Klant moet zorgvuldig met de inlogcode omgaan: hij moet deze geheimhouden en mag deze niet aan anderen geven.
 4. a.s.r. mag informatie over de gebruikte apparatuur, software en verbinding van de Klant opslaan en gebruiken.
 5. In geval van verlies of diefstal of ander vermoeden van misbruik is de Klant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen bij a.s.r.

6. Aansprakelijkheid

a.s.r. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. Het niet beschikbaar zijn van MijnHypotheek.
 2. Een verminking, vertraging of een onjuistheid van een opdracht die de Klant gegeven heeft.
 3. Het niet of gebrekkig functioneren van een telecommunicatiedienst, daaronder valt ook het internet.
 4. Het niet of gebrekkig functioneren van de apparatuur die de Klant gebruikt.
 5. Het niet meer actueel zijn van de Veelgestelde vragen op de inlogpagina van MijnHypotheek.
 6. Het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen. De Klant is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onbevoegd gebruik of misbruik van de inlogcode tot aan het moment waarop a.s.r. een mededeling heeft ontvangen.

a.s.r. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

7. Klachten

 1. De Klant kan een klacht met daarbij zijn naam, adres, woonplaats en leningnummer sturen naar:
  ASR Levensverzekering
  Postbus 2072
  3500 HB UTRECHT
  Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij de Klant naar onze website: https://www.asr.nl/mijnhypotheek.
 2. Is de Klant niet tevreden over het antwoord dat hij heeft gekregen van ons? Nadat de Klant ons antwoord heeft gekregen, kan de Klant binnen 3 maanden zijn klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De Klant kan online een klachtenformulier invullen op https://www.kifid.nl. Als de Klant bovenstaande mogelijkheden om klachten te behandelen niet wil gebruiken, kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

8. Nederlands recht

Voor het gebruik van MijnHypotheek van a.s.r. geldt het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bevoegd.

9. Aanpassen en aanvullen voorwaarden

a.s.r. mag deze Gebruikersvoorwaarden aanpassen of aanvullen.

10. Account verwijderen

De Klant en a.s.r. kunnen op elk moment een account voor MijnHypotheek verwijderen. Als er voor een lening geen accounts voor MijnHypotheek meer zijn, dan krijgt de Klant automatisch brieven met de post.

Cookiebeleid

De websites van ASR Nederland gebruiken verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informatie geven over welke cookies we gebruiken en waarvoor.

Functionele cookies

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Met analytische cookies meten we het websitebezoek. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers zoeken en welke pagina’s ze het meest bekijken. Hierdoor weten we welke onderdelen van de website populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website doorlopend om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens gebruiken we dus altijd anoniem. Voor onze analyses gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om inzichten te krijgen uit de data. Google Analytics cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Google Analytics cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit aan Google. Dit zijn gegevens, die u heeft ingevuld, zoals naam, adres, BSN en telefoonnummer. Lees meer over hoe we omgaan met persoonsgegevens in onze privacyverklaring op https://www.asrnederland.nl/privacyverklaring.

Hotjar

Om te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken, gebruiken we ook Hotjar. Hotjar registreert muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag van bezoekers op onze website. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina’s, de browser die u gebruikt en het gebruikte type apparaat en besturingssysteem. Deze gegevens gebruiken we om de website te verbeteren. Ook deze gegevens zijn niet naar personen te herleiden. Voor meer informatie over wat Hotjar met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Hotjar. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Cookies uitschakelen of verwijderen

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Dit doet u door uw browserinstellingen aan te passen. Hier kunt u ook andere instellingen voor cookies aanpassen. Hierdoor kan het echter wel zo zijn dat websites trager reageren of bepaalde functionaliteiten niet goed werken. Als u de cookies van uw apparaat verwijdert, dan krijgt u steeds een melding dat wij cookies gebruiken.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over het Cookiebeleid? Of wilt u informatie over uw gegevens of wilt u uw gegevens aanpassen? Stuur dan een e-mail naar hypothekenbeheer@asr.nl. Wij helpen u graag. U heeft nadrukkelijk het recht om uw gegevens aan te passen.